beats by dre cheap

Sutra Dzuma Namaz insa'Allah

Nekoliko hadisa Poslanika alejhi selam o vrijednosti Petka i Dzume namaza - Petak je najbolji dan u sedmici. Prenosi se hadis od Ebu Hurejre r.a. da je Poslanik s.a.v.s. rekao: „Najbolji dan u kome je granulo sunce je petak. U njemu je stvoren Adem, u njemu je uveden i izveden iz Dženneta, a Sudnji dan nece nastupiti osim u petak.“ (Muslim, Ebu Davud, Tirmizi..) -Rekao je Allahov Poslanik a.s ''Ko prouči sure Kehf u petak biće mu svjetlo do idućeg petka.'' (Bejheki). -Rekao je Allahov poslanik s.a.w.s.: "Ko u petak prouci suru El -Kehf, od te do sljedece dzume (petka )ce ga pratiti i obasijavati svjetlo." (sahih - Hakim) -- u hadisu koji prenosi Ebu Hurejre r.a. je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: „Ko se abdesti upotpunjujuci abdest, potom ode na džumu, te bude pažljivo slušao i šutio bice mu oprošteno što pocini do naredne džume.“ (Muslim, Ebu Davud, Tirmizi, Ibn Madže, Ibn Huzejme)... - Petkom ima cas u kome se uslišava dova kako se prenosi u hadisu od Ebu Hurejre r.a. da je Poslanik s.a.v.s. rekao: „U njemu (petak) ima cas u kome musliman ako zamoli svoga Uzvišenog Gospodara za nešto dace mu.“ (Buhari, Muslim) - Svaki korak do džume vrednuje se kao djela ucinjena u jednoj godini, a to se spominje u hadisu od Evses-Sekafi r.a. da je Poslanik s.a.v.s. rekao: „Ko opere svoju glavu i okupa se petkom, potom porani na džumu namaz iduci pješice, ne koristeci prevozno sredstvo, zatim se približi imamu i pažljivo sluša, imace nagradu za svaki korak godinu dana posta i namaza.“ (Nesai, Tirmizi, Ebu Davud, Ibn Madže, Ahmed i dr, hadis je po ocjeni Hakima sahih, a po ocjeni Tirmizija, Nevevija i šejha Albanija dobar) - od Abdullaha ibn Amra r.a. se prenosi da je Poslanik s.a.v.s. rekao: „Svaki musliman koji umre petkom ili uoci petka bice sacuvan kaburskih iskušenja.“ (Tirmizi, Ahmed, Asbehani i po ocjeni šejha Albanija hadis je dobar) - Poslanik s.a.v.s. rekao „Ko ostavi tri džume bez opravdanog razloga on je licemjer.“ (Ibn Huzejme, Ibn Hiban, Albani rekao da je sahih).

الاسلام هو حياتي -Islam je moj zivot
http://hidzabodjecazapokrivenesvastapomalo.blogger.ba
04/07/2013 23:15